17.8.18.8.19.8.
18/17 °C19/32 °C18/31 °C

Loc: 49°3'1.359"N
16°30'2.145"E

Dnes má svátek Petra, zítra Helena

Územní plán podle změny č.1

Do ÚP lze nahlížet  na OÚ Němčičky v úředních hodinách  tj. středa od 15:00 - 19:00 hodin.

Hlavní výkres

Textová část ÚP Němčičky, právní stav po změně č.1

Výkres základního členění území

Dopravní řešení

Vodní hospodářství, vodovod, kanalizace

Energetika, spoje

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření


Koordinační výkres 1

Koordinační výkres 2