23.10.24.10.25.10.
11/23 °C4/12 °C6/14 °C

Loc: 49°3'1.359"N
16°30'2.145"E

Dnes má svátek Teodor, zítra Nina

Územní plán podle změny č.1

Do ÚP lze nahlížet  na OÚ Němčičky v úředních hodinách  tj. středa od 15:00 - 19:00 hodin.

Hlavní výkres

Textová část ÚP Němčičky, právní stav po změně č.1

Výkres základního členění území

Dopravní řešení

Vodní hospodářství, vodovod, kanalizace

Energetika, spoje

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření


Koordinační výkres 1

Koordinační výkres 2