20.5. Procházka s poníkem Boníkem

24.05.  DRUMBENY  - muzikoterapie "Putování Afrikou".
28.05. Školní výlet "Ketkovice-hájenka"

Odjezd autobusu v 8.30 hodin od mateřské školy. Předpokládaný návrat kolem 15:00 hodiny. Všechny děti budou mít v tento den odhlášený oběd. Uvidíme lesní zvířátka a  máme  zajištěn program v lese. Prosíme o ošetření obleční dětí repelentem. Součástí výletu bude oběd, kterým bude bramborová kaše a řízek. Na děti čeká překvapení !31.05.   Dětský den v MŠ - hledání pokladu.

            

Č E R V E N


18.6. Náhradní termín focení dětí na ročenku 

19.6. Slavnostní pasování předškoláků a školáků v 15:30 hodin ve školce.Informace o uzavření provozu školy během hlavních prázdnin od 29.6. 2019- 1.9.2019  (pdf)