Aktuality

                                                        
B Ř E Z E N

Příprava na školu

Edukace s rodiči        Desatero pro rodiče     Připravenost na školu 

19.03.
Edukace - příprava na školu s rodiči 16:00 - 16:30 hodin.

21.03. Edukace - příprava na školu s rodiči 16:00 - 16:30 hodin.


       

18.3. "Koukají na  nás správně ?"  -  vyšetření očí ve školce

Společnost Prima Vizus, o.p.s. je registrované nestátní zdravotnické zařízení, vyšetření přístrojem provádějí zdravotničtí pracovníci, naměřené výsledky vyhodnocuje specializovaný ortoptista. Každé dítě od nás obdrží potvrzení o vyšetření, děti s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž doporučení k návštěvě očního lékaře.

V předškolním věku dítěte je velmi významné screeningové vyšetření provádět opakovaně každý rok, kdy u včasného záchytu je vysoká šance na úplnou korekci zjištěné dioptrické vady a eliminaci případných komplikací, jako jsou tupozrakost, problémy se čtením a psaním, zhoršené prostorové vnímání, nebo také zvýšené riziko výskytu úrazů u dětí.

Společně s tímto e-mailem Vám zasílám materiály k náhledu, včetně letáku, plakátu pro rodiče a formuláře pro vyjádření souhlasu rodičů s vyšetřením. Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, rodiče hradí poplatek za vyšetření dítěte 150 Kč.

TERMÍN VYŠETŘENÍ JE V PONDĚLÍ 18.3. 2019 v 8:30 hod. Do tohoto data je potřeba zapsat se do tabulky se souhlasem, která bude na vyžádání u pedagogů a zaplatit výše zmíněných 150 Kč.


20.03. Pohádka "Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa" od 8:30 hod.v MŠ.

          

27.03.  Pojedem do Židlochovic  na pohádku "Včelí medvídci zpívají".

Vzhledem k tomu, že v obci tento den od 7:30 hod. Do 15:30 hod. nepůjde elektrický proud, pojdeme s dětmi na divadlo do Židlochovic. Divadlo i autobus budou hrazeny z kultury.

Důležité informace:

Divadlo začíná již v 8:30 hod., pojedeme autobusem v 7:08 hod. ze zastávky autobusu. Dejte prosím dětem batohy s pitím, nějakou pochutinou, případně drobný peníz, aby si mohly děti v Židlochovicích něco drobného zakoupit.Svačinu dostanou z mateřské školy, na oběd se navrátíme autobusem v 10:24 ze Židlochovic. Prosíme rodiče dětí, které chodí po obědě, aby si přišli až na 12:30.

V tento den dejte dětem do skříněk teplejší oblečení na odpoledne po spánku. Netušíme, jak dlouho elektřina nepojede.
29.03. Divadlo Rolničky pohádka "Skřítek Vítek" od 8:30 hodin v MŠ.

           


D U B E N

02.04. Edukace - příprava na školu s rodiči 16:00 - 16:30 hodin.

04.04.
Edukace - příprava na školu s rodiči 16:00 - 16:30 hodin.
          

3.4. Ukliďmě Česko

08.04. Divadlo Květinka s představením "Doprava, doleva" s dopravní tématikou od 10:45 hod.

          

16.04.  Velikonoční dílna od 15:30 hodin

           

18.04. Divadlo Netratrdlo "O kohoutkovi a slepičce" - živé zpracování příběhu, které vychází z 
           konceptu  programu Trdlohrátky.
Velikonoční prázdniny 19. a 22. dubna

       Veselé Velikonoce


Plavání Blučina - od 25.4. každý čtvrtek čtvrtek

              
26.4. Návštěva ZŠ Dolní Kounice "Barborka"

Předškoláci se pojedou podívat do ZŠ v Dolních Kounicích, kde si prohlédnou školu a bude pro ně připraven program. Ráno pojedeme školním autobusem od školky. Dětem dejte  batoh s pitím, svačinu a přezůvky dostanou ze školky.

Sběr papíru - kontejner

             


K V Ě T E N

03.05.  Besídka pro maminky.

              

24.05.  DRUMBENY  - muzikoterapie "Putování Afrikou".20.5. Procházka s poníkem

28.05. Školní výlet "Ketkovice-hájenka"

Odjezd autobusu v 8.30 hodin od mateřské školy. Předpokládaný návrat kolem 15:00 hodiny. Všechny děti budou mít v tento den odhlášený oběd. Uvidíme lesní zvířátka a  máme  zajištěn program v lese. Prosíme o ošetření obleční dětí repelentem. Součástí výletu bude oběd, kterým bude bramborová kaše a řízek. Na děti čeká překvapení !31.05.   Dětský den v MŠ - hledání pokladu.

            

Č E R V E N

19.6. Slavnostní pasování předškoláků a školáků v 15:30 hodin ve školce.