Aktuality

Pyžamka pro Dětskou nemocnici v Brně
MŠ Němčičky se zapojí do sbírky pyžamek pro hospitalizované děti v
Dětské nemocnici v Brně. Jedná se o pyžamka ve velikosti 40-176 cm
(nová nebo zánovní - čistá, nepoškozená).
Pokud máte zájem přispět do sbírky,
můžete přinést pyžamka do MŠ od 19. 1. 2021 do 29. 1. 2021.

Konzultační hodiny
Konzultační hodiny budou probíhat individuálně. Pokud o ně máte zájem,
přihlaste se u paní učitelky, která s vámi dohodne termín konzultace.
 
Nový oficiální facebook MŠ Němčičky
Vážení rodiče,
MŠ Němčičky má nový oficiální Facebook dostupný i pro veřejnost.
Najdete zde informace o pravidelném dění ve školce.
Fanouškem stránky se můžete stát zde.

Informace k provozu MŠ  - covid 19
Mateřská škola má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců, proto přistupuje k těmto opatřením. Všechna opatření jsou v součinnosti s aktuálním nařízením vlády ČR:
Dodržujeme zvýšená hygienická opatření.
Děti si po příchodu do MŠ umyjí ruce.
Prostory MŠ jsou pravidelně umývány dezinfekčními přípravky.
Budova je často intenzivně větrána.
Děti si do skříňky v šatně přinesou dva kusy roušek pro případ potřeby použití.
Rodiče smí do budovy školy pouze se zakrytými ústy a nosem – rouška, šála, šátek.
Rodiče dodržují mezi sebou rozestupy 2 metry a v budově školy se zdržují pouze po dobu nutnou.
Rodiče vodí děti do školky zdravé.
S příznaky chronického nebo alergického onemocnění, může dítě do školky s potvrzením od praktického lékaře, že netrpí infekčním onemocněním.
Pokud se u dítěte projeví nemoc v průběhu pobytu v MŠ, bude dítě izolováno od ostatních, rodiče budou telefonicky informováni a bezodkladně dítě z MŠ vyzvednou.