23.10.24.10.25.10.
10/23 °C4/12 °C6/14 °C

Loc: 49°3'1.359"N
16°30'2.145"E

Dnes má svátek Teodor, zítra Nina

Zatupitelstvo

Zastupitelstvo 2014 - 2018

Hana Täuberová
starostka
Soňa Kutková
místostarostka
Dana Jelínková
člen
Soňa Holečková
člen
Karel Pospíšil
člen
Mgr. Vítězslav Světlík člen

 

Zápisy z jednání ZO Němčičky

Zápisy z jednání ZO Němčičky jsou v souladu s §16 odst.2 písm e) zákona o obcích pro občany obce Němčičky, kteří dosáhli věku 18 let a pro fyzické osoby, které dosáhly 18 let a vlastní na území obce Němčičky nemovitost, k nahlédnutí v kanceláři OÚ Němčičky  v úřední den  St. od 15:00 – 19:00 hodin.

Finanční výbor

Předseda Dana Jelínková
Členové Lenka Svobodová, Marie Šťastná

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Předseda Mgr. Vítězslav Světlík
Členové Karel Pospíšil, Soňa Holečková

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zaastupitelstva obce, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda   Marie Gregerová
Členové Hedvika Kutková,  Jana Jelínková

Komise pro práci s mládeží, kulturu a sport

Předseda   Soňa Holečková
Členové Soňa Kutková

Kronikářka obce

Kronikářka Soňa Holečková

Komise pro PO a bezpečnost

Předseda   Karel Pospíšil
Členové Ing.  Tereza Pospíšilová