Mateřská škola Němčičky

Logo MŠMATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČIČKY,okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
  
                                  
Němčičky 59
664 66 Němčičky
IČO: 75024501
DIČ: CZ75024501

Zřizovatel školy: Obec Němčičky
Ředitelka:  Bc. Vendula Tintěrová, DiS.
Učitelka: Terezie Jacková
Asistentka pedagoga: Lucie Kresová
Školnice a pracovnice zajišťující výdej stravy: Alena Hrdličková, Markéta Malá
Provoz školy:  od 6:30 do 16:00 hod.
Kapacita školy: 25 dětí
Školné: 250 Kč/měsíc

Kontakt:
Tel.:  546 421 200
Mob.: 774 392 015 
E-mail: ms.nemcicky@volny.cz
Datová schránka:oq6yuw
    

Hlavní zaměření programu školy:

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Mateřská škola Němčičky