Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019

Rozhodnutím prezidenta ze dne 8. 1. 2019 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu
24. a 25. května 2019, které bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů (PDF) dne 17. 1. 2019.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do EP 24. a 25. května 2019 (PDF)

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (PDF)

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu (PDF)

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (PDF)

Žádost občana jiného členského státu EU o ZÁPIS do seznamu voličů pro volby do EP (DOCPDF)

Žádost občana jiného členského státu EU o PŘENESENÍ údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP (DOCPDF)

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP (DOC)

Informace k žádostem podávaných na OÚ Němčičky + vzor žádosti (PDF)

Harmonogram povinností v souvislosti s přípravou voleb:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do 25.3.2019 (PDF)
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků do 9.4.2019 (PDF)
Jmenování  zapisovatele okrskové volební komise do 13.4.2019 (PDF)
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa do 3.5.2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise před 3.5.2019 (PDF)
Oznámení o místě a konání voleb do 9.5.2019 (PDF)
Dodání hlasovacích lístků do 21.5.2019