Nejbližší plánované akce v obci Němčičky

Vánoční koncert v kapli Nanebevzetí Panny Marie
sobota 22.12. 2018 od 17:00 hod.

Tříkrálová sbírka 2019
neděle 6.1.2019

Karneval pro děti
neděle 10.2.2019 od 14:00 hodin v KD Němčičky