Poplatky 2018

1/ svoz odpadu 550 Kč/os/rok - vyhláška č.2/2015

2/ poplatek za psa 100 Kč/rok - vyhláška č.2/2011

Splatnost do 31. 5. kalendářního roku 

Poplatky můžete platit hotově každou středu v úředních hodinách na OÚ v Němčičkách.

Úřední hodiny jsou ve středu od 15:00 - 19:00 hodin.

Platba převodem na účet: č.ú. 102119061/0300, variabilní symbol - číslo popisné domu.

Do popisu příkazce můžete platbu upřesnit.

Vodné

Cena vodného: 24,15 Kč včetně DPH - odečty 2 x ročně - platba dle vystavené faktury

Stočné

Směrná čísla: stočné  110 Kč /osobu / měsíc včetně DPH 

www.vodovod-so.cz