23.10.24.10.25.10.
10/23 °C4/12 °C6/14 °C

Loc: 49°3'1.359"N
16°30'2.145"E

Dnes má svátek Teodor, zítra Nina

Vyhlášky, nařízení, směrnice, smlouvy 


Vyhlášky

Vyhláška č.2/2015 místní poplatek za komunální odpad
Vyhláška č.1/2015 systém shromažďování odpadu
Vyhláška č.3/2011 poplatky za užívání veřejného prostranství
Vyhláška č.2/2011 poplatek ze psů


Nařízení

Nařízení č.1/2011 Řád veřejného pohřebiště
Nařízení č.2/2014 Tržní řád


Ostatní

Směrnice č.1/2017 zadávání zakázek malého rozsahu
Veřejnoprávní smlouva
o sociálně - právní ochraně dětí dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle  § 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správního řádu
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti  podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění o přestupcích
Ceník nájem kulturní dům