23.10.24.10.25.10.
10/23 °C4/12 °C6/14 °C

Loc: 49°3'1.359"N
16°30'2.145"E

Dnes má svátek Teodor, zítra Nina

Nadstandardní aktivity:

Logo MŠ

Škola nabízí rodičům aktivity, které jsou realizovány za úplatu:

 

Keramika – rozvíjí jemnou motoriku, výtvarné i pracovní schopnosti, fantazii, představivost, zajišťuje SVČ Ivančice.

Předplavecký výcvik – otužování, seznamování s vodou, zajišťuje Plavecká škola Blučina.

 

Pro svou výchovně vzdělávací činnost škola využívá tyto projekty:

Hele lidi – zdravé děti se seznamují s životem nevidících lidí, projekt zajišťuje sdružení Slepíši.

 

Poznej svého psa – program zábavnou formou vysvětluje jak se chovat ke psům, jak se chovat v případě útoku, jak správně manipulovat se psem, jak správně podat pamlsek, děti se seznámí se skutečnými speciálně vycvičenými psy, projekt zajišťuje Libuše Kotková.

 

Doprava a my – program se skutečnými policisty přiblíží dětem jak se správně chovat v dopravě, jak správně přecházet silnici, jak vypadá semafor aj., projekt zajišťuje Krajské ředitelství policie JMK.

 

Kroužek pro nejstarší – předpokladem je přítomnost rodičů, umožní rodiči vidět své dítě při záměrných činnostech, vidí, jak dítě spolupracuje, jak se zapojuje, jak reaguje a dává návod, jak s dítětem doma pracovat, vzdělávací projekt zajistí ředitelka.