Rozpočty obce Němčičky

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2014 
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Schválený rozpočet obce na rok 2019

Závěrečné účty

Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2012
Závěrečný účet za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2017 + Fin 2-12
Závěrečný účet za rok 2018 + Fin 2-12

Přezkumy hospodaření obce

Přezkum hospodaření za rok 2016
Přezkum hospodaření za rok 2017
Přezkum hospodaření za rok 2018

Střednědobý rozpočtový výhled

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019-2021 
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2019-2021

Rozpočtová opatření

Evidence rozpočtových opatření za rok 2017
Rozpočtová opatření 2017: 1/20172/2017, 3/2017, 4/2017, 5/20176/2017
Rozpočtová opatření 2018: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/20186/2018 
Rozpočtová opatření 2019: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019

Veřejnoprávní smlouvy hrazené z rozpočtu obce

2018
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Němčičky č. DOT 1/2018 - FK Pojihlavan Kupařovice z.s.
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Němčičky č. DOT 2/2018 - JS Němčičky s.r.o.

2019
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Němčičky č. DOT 1/2019 - FK Pojihlavan Kupařovice z.s.
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Němčičky č. DOT 2/2019 - JS Němčičky s.r.o.
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Němčičky č. DOT 3/2019 - SKK Němčičky z.s. 

Veřejnoprávní smlouvy ostatní

VPS  o sociálně - právní ochraně dětí dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích...
VPS  o výkonu přenesené působnosti  podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění o přestupcích

Hospodaření MŠ NĚMČIČKY, okres Brno- venkov, p.o

 

Kulturní dům

Ceník za pronájem KD Němčičky