Aktualita

Poplatky pro rok 2021


Na základě platných obecně závazných vyhlášek obce Němčičky činí poplatky za:

  • komunální odpad 600,- Kč/osobu/rok,
  • nemovitost, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu 600,- Kč/rok
  • poplatek za psa 100,- Kč/psa/rok.
Splatnost poplatků je do 31.5.2020.
Vyhlášky najdete na www obce: http://www.nemcickyubrna.cz/vyhlasky-s.html.

Platbu můžete uhradit hotově na OÚ Němčičky nebo bezhotovostně na účet obce číslo: 102119061/0300 - do zprávy pro příjemce uveďte číslo popisné domu a příslušný poplatek.