Odpadové hospodářství

Kalkulace nákladů a výnosů za odpad za rok 2021.
Nakládání s odpady za rok 2021

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek pro rok 2023 činí 600 Kč/os.
Splatnost  poplatku je do 30.6. kalendářního roku.
Sběr a odvoz komunálního odpadu se řídí vyhláškami obce.
Komunální odpad je svážen dle vydaného svozového kalendáře.
Nádoba na komunální odpad je označena čipem, který při každém svozu svozová firma načte do systému.
Nádoby bez čipu nebo pytle  svozová firma nevyveze.
O čip lze žádat na OÚ Němčičky.


TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLAST,  BIOODPAD
Na svoz plastu je určena žlutá nádoba, která je označena čipem.
Na svoz bioodpadu je určena hnědá nádoba, která je označena čipem.
O čip lze žádat na OÚ Němčičky.


TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO, JEDLÉ TUKY, PAPÍR
Nádoby na sklo, jedlé tuky a papír  jsou umístěny u OÚ Němčičky a na ulici k Medlovu.

TŘÍDĚNÝ ODPAD -  KOV, ELEKTROODPAD
Velkoobjemový kontejner na kov je umístěn za KD Němčičky.
Elektroodpad je možné odevzdat  za KD Němčičky na určené místo.
Odpad je zde možné ukládat v sobotu v dopoledních hodinách nebo po domluvě s pracovníkem obce.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný odpad  vyváží  2x ročně (jaro a podzim) firma SUEZ Využití zdrojů a.s. Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady,  barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla,  desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod. O svozu budou občané informování formou Mobilního rozhlasu.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemový odpad je vyvážen 2x ročně (jaro a podzim) velkoobjemovými kontejnery, které zajišťuje svozová firma.
O svozu budou občané informování formou Mobilního rozhlasu.

Za velkoobjemový odpad se považuje: veškerý nábytek, sanita (vany, toaletní mísy, umyvadla), koberce, linoleum, textilie, matrace, molitan, vědra, nádoby, rámy oken a dveří, lyže, peřiny, zrcadla, kufry, plastové stoly a židle ....

Nepatří sem: tabulové sklo, elektroodpady, chemikálie, stavební odpad, odpad s obsahem azbestu, zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky.


SBĚR PAPÍRU PRO MŠ NĚMČIČKY
Soutěž ve sběru papíru firmy A.S.A. "PAN POPELA"
Dovolujeme si požádat občany, aby podpořili místní MŠ Němčičky v  soutěži ve sběru papíru. 
Svázaný papír je možné odevzdávat průběžně během roku  na určené místo za KD Němčičky.ODKAZY:
Jak třídit odpad
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů