Odpady

Sběr a odvoz komunálního odpadu se řídí vyhláškami obce č.1/ 2015 a č.2/2015.

Komunální odpad je vyvážen ve  čtvrtek ráno v sudý týden.

Žádáme občany o řádné třídění odpadu ( plasty, sklo, papír, bioodpad, textil ).

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny u OÚ Němčičky.

Kontejner na sklo je umístěn u obchodu u Pospíšilů.

Za KD Němčičky jsou umístěny velkoobjemnové kontejnery např. na koberce, části nábytku apod.

Tyto kontejnery jsou určeny pouze občanům Němčiček.

Odpad je zde možné ukládat v sobotu v dopoledních hodinách nebo po domluvě s panem Pavlem Jelínkem.

Nebezpečný odpad vyváží  2x ročně firma SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Soutěž ve sběru papíru firmy A.S.A. "PAN POPELA"

Dovolujeme si požádat občany, aby podpořili místní MŠ Němčičky v  soutěži ve sběru papíru.