Veřejné zakázky

V souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
a Vyhlášky č.133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných
zakázkách a náležitostech profilu zadavatele obec Němčičky  uveřejňuje profil 
zadavatele a odkaz na uveřejněné veřejné zakázky.

VVZ je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Veřejné zakázky, které podléhající uveřejnění najdete: 
1/ Obec Němčičky - profil zadavatele ve VVZ 
2/ Obec Němčičky - profil zadavatele na portálu pro vhodné uveřejnění VZ