Poplatky

1/ Svoz odpadu - částka/osoba/rok byla rozeslána prostřednictvím registrovaných e-mailů. Lze o ni zažádat na OÚ.

2/ Poplatek za psa 100 Kč/rok.

Splatnost do 30.6. kalendářního roku 

Poplatky můžete platit hotově každou středu v úředních hodinách na OÚ v Němčičkách.

Platba převodem na účet: č.ú. 102119061/0300, variabilní symbol - číslo popisné domu.

Do popisu příkazce můžete platbu upřesnit.