Poplatky 2020

1/ Svoz odpadu 600 Kč/os/rok  OZV č.4/2019

2/ Poplatek za psa 100 Kč/rok OZV č.3/2019

3/ Cena vodného a stočného pro rok 2020

Splatnost do 31. 5. kalendářního roku 

Poplatky můžete platit hotově každou středu v úředních hodinách na OÚ v Němčičkách.

Úřední hodiny jsou ve středu od 11:00-14:00 a 15:00-18:00 hodin.

Platba převodem na účet: č.ú. 102119061/0300, variabilní symbol - číslo popisné domu.

Do popisu příkazce můžete platbu upřesnit.