Mateřská škola Němčičky

Logo MŠMATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČIČKY, okres Brno-venkov
příspěvková organizace
  
                                  
Němčičky 59
664 66 Němčičky
IČO: 75024501
DIČ: CZ75024501
Datová schránka: 2hrkvhy


Zřizovatel školy: Obec Němčičky
Ředitelka:  Mgr. Lada Jurková
Učitelka: Kristina Kováčová
Asistentka: Nikola Vilášková

Školnice a pracovnice zajišťující výdej stravy: Markéta Malá

Provoz školy:  od 6:30 do 16:00 hod.
Kapacita školy: 25 dětí
Školné: 300 Kč/měsíc
Číslo účtu: 2100755629/2010


Kontakt:
Mob.: 774 392 015
E-mail: skolka@nemcickyubrna.cz
Datová schránka: 2hrkvhy
    

Hlavní zaměření programu školy:

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Mateřská škola Němčičky