Dokumenty školy

Zřizovací listina MŠ Němčičky a její dodatky
Zřizovací listina MŠ Němčičky (pdf)
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky
(pdf)
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky
(pdf)
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky (pdf)
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky (pdf)
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky (pdf)