STRAVOVACÍ ŘÁD

  1. Všechny děti se v mateřské škole stravují.

  2. Školní stravování zajišťuje Školní jídelna při ZŠ a MŠ Dolní Kounice, příspěvková organizace, okres Brno-venkov na základě písemné smlouvy.

  3. Dítě ke stravování přihlašují rodiče podáním přihlášky, která platí jeden školní rok.

  4. Stravné je hrazeno inkasním příkazem. Pokud z jakýchkoli důvodů není možné zajistit tento způsob hrazení stravy, rodiče se obrátí na vedoucí školní jídelny paní Ivetu Kučerovou, tel: 546 421 961.

  5. Rodiče si zařídí souhlas k inkasu k účtu 280734016/0300

  6. Odhlašování dítěte ze stravování provádí rodiče na internetové adrese www.strava.cz.

  7. Dítě rodiče odhlašují vždy den předem do 14.00 hodin. Po svátcích a víkendu i ráno do sedmi hodin.

  8. Pokud není dítě z důvodu nemoci odhlášené den předem, mohou si rodiče stravu ve školce vyzvednout. Stravu lze vyzvednout od 11.30 do 12.00 hodin. Na stravu si rodiče přinesou vlastní nádoby. Toto ustanovení platí jen v první den nepřítomnosti.

  9. Nesmíte si samostatně odhlašovat oběd a ponechávat svačiny, odhlašuje se celý den nebo pouze odpolední svačina.

  10. Přeplatky a nedoplatky za stravné se řeší s vedoucí školní jídelny paní Ivetou Kučerovou.

Ceny stravného pro školní rok 2020/2021:

 

Děti 3-6 let

přesnídávka 9 Kč

oběd 19 Kč

svačina 8 Kč

Celkem 36 Kč

Záloha 800 Kč

 

Děti 7 a více let

přesnídávka 9 Kč

oběd 25 Kč

svačina 8 Kč

Celkem 42 Kč

Záloha 900 Kč

 

Platnost řádu od 1. 9. 2020

Mgr. Lada Jurková

ředitelka školy