Služby obecního úřadu

Vyřizují: Marie Gregerová, Soňa Kutková

Výpis z Katastru nemovitostí Přijetí podání podle živnostenského zákona ( § 72 )
Výpis z Obchodního rejstříku Žádost o výpis nebo opis Z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
Výpis z Živnostenského rejstříku Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z Rejstříku trestů Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z bodového hodnocení řidiče Czech POINT@office
Výpis z Insolvenčního rejstříku Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů Czech POINT E- SHOP – výpisy poštou

Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).
Czech Point


Evidence obyvatel, ověřování listin a podpisu, potvrzení

Vyřizuje Marie Gregerová, účetní OÚ

  budete potřebovat poplatky
Přihlášení k trvalému pobytu občanský průkaz
rodný list
výpis listu vlastnictví
50 Kč
Výpis z evidence obyvatel
občanský průkaz
vyplněnou žádost
50 Kč
Ověřování listin originální listiny 30 Kč za 1 stranu originálu
Ověřování podpisu občanský průkaz nebo CP
originální listiny
30 Kč za jeden podpis
Potvrzení pro sociální dávky vyplněný formulář ze sociálního odboru Ivančice bez poplatku


Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Pořízení 1 strany výtisku z počítače A 3 Kč
Pořízení 1 strany kopie A4 2 Kč
Pořízení 1 strany kopie  A3 4 Kč
Telefonní hovory dle telefonního sazebníku
Rozhlasová relace 50 Kč
Náklady spojené s použitím poštovní služby dle sazebníku České pošty
Vyhledání v archivu  za každou započatou hodinu 100 Kč
Úřední výkon, který nemá souvislost  s podáním informací 
( např. potvrzení na vlastní žádost )
50 Kč