Kroužky pro děti 2020/2021


1/ Kroužek keramiky
Seznámení se základními keramickými technikami, práce s různými druhy hlíny, dekorování keramiky, plošné a prostorové práce.

Úplata : 1200 Kč, přihlášení zde
Zahájení: 12.10.2020
Ukončení: 31.05.2021
Den: pondělí (sudý týden)
Hodina: 14:30-15:30
Místo: MŠ Němčičky
Místnost: třída MŠ
Kontakty na vedoucí: Aneta Husáková
Tel.: 728 624 726
E-mail: husakova@svcivancice.cz

            

2/ Tancujeme s radostí  - zájmový kroužek pro děti MŠ
Každý čtvrtek od 14:45 - 15:30 hodin
Lektorka: Bc. Barbora Ujčíková
Přihlášení do kroužku v MŠ.
Úplata: 800 Kč/14 lekcí
Co v kroužku děláme ?

  • učíme se lásce k pohybu a tanci
  • učíme se lásce ke svému tělu
  • jak tancem projevit, kým jsme
  • tancujeme s radostí na dětskou i moderní hudbu
  • chvilku relaxujeme a odpočíváme
  • poznáváme meditaci