Zastupitelstvo

Zastupitelstvo 2022 - 2026

Ing. Tereza Hanělová starostka
Soňa Kutková místostarostka
Hana Täuberová člen
Naďa Hiršová člen
Petr Fuchs člen
Mgr. Jaroslav Pavliš člen
Roman Štěpnička člen
Jednací řád zastupitelstva  


Zápisy z jednání ZO Němčičky

Zápisy z jednání ZO Němčičky jsou v souladu s §16 odst.2 písm e) zákona o obcích pro občany obce Němčičky, kteří dosáhli věku 18 let a pro fyzické osoby, které dosáhly 18 let a vlastní na území obce Němčičky nemovitost, k nahlédnutí v kanceláři OÚ Němčičky v úřední dny.

Finanční výbor

Předseda Mgr. Jaroslav Pavliš
Členové  Dana Jelínková, Marie Šťastná


Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Předseda Hana Täuberová
Členové Mgr. Kateřina Adsiz, Soňa Holečková


Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda   Marie Gregerová
Členové Jana Jelínková

Komise pro kulturu, sport a práci s mládeží

Předseda   Naďa Hiršová
Členové  Adéla Klímová, Nikola Vilášková

Kronikářka obce

Kronikářka Soňa Holečková