Zastupitelstvo

Zastupitelstvo 2018 - 2022

Ing. Tereza Hanělová starostka
Soňa Kutková místostarostka
Hana Täuberová člen
Soňa Holečková člen
Petr Fuchs člen
Mgr. Jaroslav Pavliš člen
Roman Štěpnička člen


Zápisy z jednání ZO Němčičky

Zápisy z jednání ZO Němčičky jsou v souladu s §16 odst.2 písm e) zákona o obcích pro občany obce Němčičky, kteří dosáhli věku 18 let a pro fyzické osoby, které dosáhly 18 let a vlastní na území obce Němčičky nemovitost, k nahlédnutí v kanceláři OÚ Němčičky  v úřední den  St. od 15:00 – 19:00 hodin.

Finanční výbor

Předseda Mgr. Jaroslav Pavliš
Členové  Dana Jelínková, Marie Šťastná


Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Předseda Soňa Holečková
Členové  Milan Hrdlička, Lenka Svobodová


Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zaastupitelstva obce, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda   Marie Gregerová
Členové Hedvika Kutková,  Jana Jelínková

Výbor pro kulturu, sport a práci s mládeží

Předseda   Petr Fuchs
Členové  Aleš Klopar, Hana Täuberová

Kronikářka obce

Kronikářka Soňa Holečková

Výbor pro PO a bezpečnost

Předseda   Hana Täuberová
Členové  Karel Pospíšil ml., Roman Štěpnička