Hřbitov

Výzva k uzavření nových nájemních za užívání hrobového místa 2011-2020

Vyzýváme nájemce, aby se dostavili k uzavření nájemních smluv za užívání hrobového místa na období 2011-2020. Výše nájemného za užívání hrobového místa Vám bude na požádání předem sdělena. Uzavřít nájemní smlouvu a uhradit poplatek za užívání hrobového místa můžete každou středu v úředních hodinách a to od 15:00 – 19:00 hodin v budově OÚ Němčičky.
Vyřizuje: Marie Gregerová tel.: 608 408 353, 546 421 510, e-mail: nemcicky@nemcickyubrna.cz

Nařízení č.1/2011
Řád veřejného pohřebiště