Hřbitov

Výzva k uzavření nových nájemních za užívání hrobového místa 2021-2034

Vyzýváme nájemce, aby se od 1.8.2021 dostavili k uzavření nájemních smluv za užívání hrobového místa na období 2021-2034. Výše nájemného za užívání hrobového místa Vám bude na požádání předem sdělena. Uzavřít nájemní smlouvu a uhradit poplatek za užívání hrobového místa můžete každou středu v úředních hodinách  v budově OÚ Němčičky.

Vyřizuje: Marie Gregerová tel.: 608 408 353, 546 421 510
e-mail: nemcicky@nemcickyubrna.cz

Ceník nájmu a služeb za užívání hrobového místa 2021 
Řád veřejného pohřebiště 2021