Aktualita

Zápis do 1. třídy ZŠ Dolní Kounice

Vzhledem k tomu, že noví prvňáčci z Vaší obce se pravidelně hlásí do naší školy, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na den otevřených dveří, který se bude konat právě v budově školy na ulici U Sboru 24. 4. od 16:00 do 18:00 hodin. Dále bychom Vás chtěli informovat o termínu zápisu do prvního ročníku, který se uskuteční 26. 4. od 13:00 do 18:00 hodin v hlavní budově školy na ulici Smetanova 2.

Modernizace ZŠ Dolní Kounice

Základní škola v Dolních Kounicích získala dotaci ve výši 20 miliónu korun. Tato částka je z evropských fondů a je určena na realizaci projektu, který je zejména zaměřen na rekonstrukci, nebo lépe řečeno modernizaci odborných učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a jazykové učebny), modernizaci kabinetů (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu), kabinetu jazyků a školního poradenského pracoviště. Dále by se v rámci projektu mělo modernizovat prostranství kolem školy, školu za pomoci schodišťové plošiny udělat bezbariérovou, modernizovat konektivitu hlavní budovy školy, která by měla spočívat v nových rozvodech počítačové sítě včetně serverového zabezpečení. Dále by na škole během hlavních prázdnin v roce 2018 měla proběhnout rozsáhlá rekonstrukce a modernizace školní kuchyně.

Škola má kromě hlavní budovy na ulici Smetanova, kde budou probíhat výše popsané práce, i odloučené pracoviště na ulici U Sboru. Na modernizaci této budovy se zatím nepodařilo získat žádnou dotaci, proto jsme ji museli vybavit z vlastních zdrojů. V budově se nachází celkem čtyři třídy prvního a druhého ročníku. Do každé učebny jsme nainstalovali nové interaktivní tabule. Na tyto tabule lze promítat výukové materiály, ale vzhledem k tomu, že se dají ovládat pomocí speciálních per nebo dotykem ruky, budou se využívat i k běžnému psaní nebo ovládání interaktivních výukových programů.

Další novinkou na budově U Sboru je její zabezpečení, budova je po celý den uzavřená a každý, kdo chce vstoupit, tak se musí ohlásit. Do všech tříd je od venkovních dveří přiveden telefon, pomocí kterého učitelé pouští návštěvy dovnitř.

Součástí budovy U Sboru je i menší dvůr, na něm bychom rádi vybudovali environmentální zahradu za účelem podpory environmentálního a přírodovědného vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou. Byla zpracována projektová žádost a nyní čekáme, zda bude podpořena.