Aktualita

Vyzvednutí nádob na tříděný odpad

Vážení občané,

v sobotu dne 27.11.2021 od 11:00 do 16:00 hodin budou za budovou obecního úřadu (vchod boční brankou) vydávány zdarma popelnice na plast a bioodpad. Popelnice budou předávány oproti podpisu předávacího protokolu. Nádoby již budete mít očipovány adresným čipem. Zároveň získáte brožurku, ve které budou obsaženy informace k plánovaným změnám v odpadovém hospodářství v obci.

V případě, že vám tento termín nevyhovuje, můžete si popelnice vyzvednout v úředních hodinách.