Aktualita

Výstraha ČHMÚ - extrémně silné bouřky

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000186
Odesláno: 14.6.2020 11:16:58
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000185 vydanou 13.06.2020 v 20:34:57 hodin
Územní platnost: ORP Ivančice
Meteorologická situace: Kolem tlakové níže nad jihovýchodní Evropou k nám bude proudit teplý a vlhký vzduch od východu.
Velmi Extrémně silné bouřky Vysoký Extrémní st. nebezpečí
14.6. 11:30  –  14.6. 22:00
Popis: Očekává Ojediněle se výskyt velmi silných bouřek s mohou vyskytnout extrémně silné bouřky doprovázené nárazovým větrem, kroupami a zejména silnými přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 60 mm a kroupami. 70 mm. V opakovaných bouřkách může napršet v součtu i kolem 80 100 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo i jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. dopravě. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla Doporučuje se nevyjíždět, v bouřce případě nutnosti jízdy snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Povodňová bdělost pohotovost Nízký Vysoký st. nebezpečí
14.6. 11:30  –  15.6. 06:00
Popis: Z důvodu předpovídaných přívalových srážek očekávaných silných bouřek s přívalovými dešti očekáváme v zasažených oblastech prudké přechodné vzestupy hladin hladin. Vzhledem k silnému nasycení povodí může zejména u menších toků docházet k úrovni 1. dosažení SPA.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá v některých řekách se může vylévat z břehů. břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu apod. v korytě toku. toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.