Aktualita

73. výročí osvobození - pátek 27.4.2018

Osvobození Němčiček -  pátek 27.4.2018 v 16:00 hodin

Společnost Renata z.s. pořádá i letos vzpomínkové oslavy osvobození s bojovou ukázkou. Součástí programu je osvobozovací kolona historických vozidel s padesáti vojáky převážně Rudé armády, která přijede do Němčiček v 16:00 hodin. Celková délka akce cca 60 minut.


Předpokládaný program:         

·         16:00 příjezd a vítání kolony u místního kostela

·         pietní akt u památníků padlých vojáků

·         prohlídka techniky, uniforem vojáků, vojenské písně, družba s občany

·         pohoštění vojáků

 

Všichni občané jsou na tuto akci srdečně vítániDramatické události bojů od Smolína po Dolní Kounice máme detailně zachyceny v deníku bojové činnosti 46. gardového jezdeckého pluku 13. gardové jezdecké divize 6. gardového jezdeckého sboru:1

V čele 13. gardové jezdecké divize postupoval 46. gardový jezdecký pluk s úkolem zabezpečit levé křídlo jednotek 6. gardového jezdeckého sboru. Ke sklonku 17. 4. 1945 měl útočit severozápadním směrem, ovládnout Němčičky a 18.4.1945 k 18.00 hod.2 ovládnout Ivančice.

Po ovládnutí Smolína v 11.00 hod. pokračoval pluk v plnění zadaného úkolu a na koních rychle postupoval po silnici na Medlov. Zprava a zleva sousedy neměl.

V čelním oddílu postupovala eskadrona pod velením gardového kapitána Greběnkina. Když dosáhla kapličky 1,5 km jihovýchodně od Medlova, dostala se ze strany Medlova obsazeného protivníkem do kulometné palby. Eskadrona byla nucena sesednout s koní a vstoupit do palebného boje. Na základě údajů divizního a plukovního průzkumu bylo zjištěno, že Medlov brání asi četa pěchoty s podporou třech obrněných transportérů a jednoho tanku Panter, na jižních, jihovýchodních, východních a severních okrajích obce jsou zákopy plného profilu. U cesty vedoucí ze Smolína na Medlov byly u osamělého domu zjištěny dva těžké kulomety, u kostela má postavení minometná baterie.

Tou dobou na velitelské stanoviště pluku přijel náčelník operativního oddělení štábu divize a předal veliteli pluku úkol od velitele divize: první eskadronou po silnici od jihovýchodu upoutat pozornost protivníka a ostatními silami pluku hlubokým obchvatným manévrem zprava dosáhnout mlýna3 a tím přetnout silnici Medlov-Němčičky a nedat tak protivníkovi možnost odejít do následující obce, ale zničit ho na místě. Pluk postupoval podle rozkazu a druhá a třetí eskadrona na koních, posílené dvěma děly 45 mm a dvěma četami 82 mm minometů vyrazily následně po západním okraji háje jeden kilometr severně od kóty 231m a když se přiblížily k silnice východně od Mlýna, vstoupily do boje s protivníkem ustupujícím na Němčičky. Výsledkem toho 45 mm děla, přidaná třetí eskadroně, zasáhla obrněný transportér a rozprášila a částečně zlikvidovala skupinu asi dvaceti nepřátelských vojáků.

První eskadrona, která zůstala jako krytí na silnici jihovýchodně od Medlova, rozhodnou činností vyhnala nepřítele z jižního a jihovýchodního okraje, útok dál rozvíjela, obec vyčistila a dosáhla její severní části.

Poté, co protivník ustoupil z jižního a východního okraje Medlova, přepravil se za řeku Jihlavu, vyhodil za sebou most, zakopal se na křižovatce polních cest jeden kilometr jihozápadně od Medlova a zahájil silnou palbu po první, druhé a třetí eskadroně. Protivník bránící Němčičky, přešel do protiútoku na druhou a třetí eskadronu, ale s velkými ztrátami pro něho byl odražen.

Pluk přisunul týly, jednotky doplnily munici a v souladu s úkolem pokračovaly v postupu na Němčičky. Jakmile však dosáhly zatáčky silnice 200 m západně od mlýna, přešel protivník podruhé do protiútoku silou do roty pěchoty s podporou čtyř tanků a pěti obrněných transportérů a zaútočil na čelní oddíl třetí eskadrony. Třetí eskadrona zastavila postup a zakopala se. Totéž učinily ostatní jednotky pluku a přešly na noc k pevné obraně. Po dvouhodinovém rozhořčeném boji byl protivníkův protiútok odražen. Jeden tank Panther byl spálen a zneškodněno bylo do čety nepřátelské pěchoty.

Ke sklonku 17.4.1945 se štáb 13. gardové jezdecké divize usadil v Medlově a náčelník štábu gardový podplukovník Radovský odjel na velitelské stanoviště velitele 46. gardového jezdeckého pluku zadat mu doplňující úkol: ráno 18.4.1945 v 9.50 hod. po dělostřeleckém přepadu všeho divizního dělostřelectva po jihovýchodním okraji Němčiček má pluk přejít do rozhodného útoku a k 10.30 hod. Němčičky ovládnout. Předtím se mají jednotky pluku na noc zakopat, vybudovat obranu a nedat protivníkovi možnost prorazit pěchotou a tanky jižním a jihovýchodním směrem.

Ráno 18.4.1945 v 9.50 hod. na signál salvy reaktivního dělostřelectva a pětiminutové dělostřelecké přípravy všeho dělostřelectva divize přešly jednotky pluku do útoku na protivníka v Němčičkách.

Během dělostřelecké přípravy zasáhlo plukovní dělostřelectvo, které bylo rozmístěno v bojových pozicích, přímou palbou dva protivníkovy obrněné transportéry. Protivník následně tlak nevydržel a začal se spěšně stahovat po silnici severozápadním směrem. První eskadrona v součinnosti s druhou eskadronou postupující na hlavním směru pluku, vtrhly do Němčiček s křikem URÁ a při pronásledování ustupujícího nepřítele čistily dům za domem. K 10.30 hod. dosáhly severního okraje obce. Třetí eskadrona tou dobou postupovala obchvatným manévrem zleva terénní prohlubní4 využívajíce přírodního krytí s úkolem odříznout stahujícího se nepřítele a dosáhla polní cesty 400 m jihozápadně od obce. Dostala se však do zesílené palby z dvou tanků a tří obrněných transportérů, ustupujících pod tlakem první a druhé eskadrony z Němčiček k Dolním Kounicím. Následkem toho byla nucena se zakopat a vstoupit do palebného boje. Po ovládnutí Němčiček pronásledoval 46. gardový jezdecký pluk ustupujícího nepřítele, ničil ho palbou a dosáhl bezejmenné houštiny jeden kilometr východně od Dolních Kounic, narazil však na kulometnou palbu vedenou z jižního a východního okraje města a palbu dvou obrněných transportérů. Vojáci byli nuceni zalehnout a zakopat se na severním okraji hájku jeden kilometr východně od města. Na základě rozhodnutí velitele pluku využila druhá eskadrona po pětiminutové dělostřelecké palbě úžlabiny 300 m napravo od silnice Němčičky - Dolní Kounice, kavaleristé na koních, kryti palbou ostatních útvarů pluku, pronikli do obce a ovládli severní část Dolních Kounic. Zneškodnili při tom asi deset vojáků protivníkovy pěchoty. Obrněné transportéry protivníka se spěšně stáhly na Moravské Bránice a část pěchoty, bránící město, se přepravila za řeku Jihlavu a vyhodila za sebou most. Tímto byla 18. 4. 1945 k 12.00 hod. severní část Dolních Kounic obsazena a průchod divizi na Ivančice byl 46. gardovým jezdeckým plukem zajištěn.