Aktualita

Vodné a stočné 2021


Cena vodného a stočného od 1.1.2021

Vodné 30,- Kč/m3 včetně 10 % DPH

Stočné 50,- Kč/m3 včetně 10 % DPH

Paušál stočné 150,- Kč/osobu/měsíc včetně DPH

www.vodovod-so.cz