Aktualita

Svoz nebezpečného odpadu 12.6.2021

POZOR !

Obecní úřad Němčičky ve spolupráci s firmou SUEZ CZ a.s.

pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !

 

PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů

ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.

Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

 

Co to je nebezpečný odpad ?

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu.           

 

Datum

 

místo

 

hodina

12.6.2021

Před OÚ

8:15 - 8:35

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, ledničky, pneumatiky, zářivky a výbojky! 

Sběr a přeprava nebezpečného odpadu bude prováděn speciálně upraveným vozidlem typu RENAULT, v souladu s předpisy ADR.