Aktualita

Poplatky pro rok 2019

Vážení občané, oznamujeme Vám, že poplatky pro rok 2019 jsou následující:

1/ Svoz odpadu 550 Kč/os/rok - vyhláška č.2/2015.

2/ Poplatek za psa 100 Kč/rok - vyhláška č.2/2011.

Splatnost do 31. 5. kalendářního roku.

Poplatky můžete platit hotově každou středu v úředních hodinách na OÚ v Němčičkách.

Úřední hodiny jsou ve středu od 11:00 - 14:00   15:00-18:00 hodin.

Platba převodem na účet: č.ú. 102119061/0300, variabilní symbol - číslo popisné domu.

Do popisu příkazce můžete platbu upřesnit.