Aktualita

Poděkování za účast na Svatomartinském průvodu

Poděkování za účast na Svatomartinském průvodu

Děkujeme všem občanům za účast na Svatomartinském průvodu, který se uskutečnil dne 7.11.2018.   Děkujeme i rodinám z okolních obcí, které přišly podpořit své děti z MŠ Němčičky. V neposlední řadě poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli.

Ing. Tereza Hanělová,  starostka obce Němčičky