Aktualita

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Vodné:  23,48 Kč/m3 + 3,52 Kč 15% DPH = 27,00 Kč/m3.
Stočné: 40,57 Kč/m3 + 6,09 Kč 15% DPH = 46,66 Kč/m3.
Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb., - směrná čísla
činí paušál za stočné
(rodinné domy 36 m3/osoba/rok) částku 140 Kč/osobu/měsíc včetně DPH.