Aktualita

Cena vodného a stočného od 1.1.2023

Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice, IČO: 70825564

Cena vodného a stočného od 1.1.2023

vodné 31,82 Kč/m3 + 3,18 (10 % DPH) = 35,00 Kč/m3

stočné 54,55 Kč/m3 + 5,45 (10 % DPH) = 60,00 Kč/m3
 
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – směrná čísla (paušál)
 
rodinné domy 36 m3/osoba/rok
 
paušál 180,- Kč/osoba/měsíc včetně DPH

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, úplné znění přílohy č. 12 „Směrná čísla roční spotřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2001 Sb, platný výměr MF ČR, Zákon a).