Aktualita

Cena vodného a stočného od 1.1.2019


Cena vodného a stočného pro rok 2019

vodné 21,87- Kč/m3 + 3,28 (15 % DPH) = 25,15 Kč/m3
stočné 34,78 Kč/m3 + 5,22 (15 % DPH) = 40,00 Kč/m3

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – směrná čísla (paušál)
rodinné domy 36 m3/osoba/rok
paušál 120,- Kč/osoba/měsíc včetně DPH

Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, úplné znění přílohy č. 12 „Směrná čísla roční spotřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2001 Sb, platný výměr MF ČR, Zákon a).