Aktualita

Karanténa na celé území ČR - vydaná opatření

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla vládou přijata následující opatření

V gesci Ministerstva zdravotnictví:

 • Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.
 • Od 14. března 2020 06.00 se zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb rozšiřuje i na bazény a turistická informační centra;
 • Od 14. března 2020 06.00 platí pro přítomnost veřejnosti v prostorách vnějších a vnitřních sportovišť povinnost dodržovat omezení maximálního počtu 30 osob ve stejný čas;
 • Od 14. března 2020 06.00 platí zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích.
 • S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.
 • Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.
 • Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
 • Od 13.03., 12:00 se nařizuje VŠEM osobám (i když nebyli v cizině), aby v případě příznaků chřipkového onemocnění oznámili tuto skutečnost telefonicky či jiným vzdáleným přístupem tuto skutečnost svému nebo jakémukoliv jinému “praktickému lékaři”. (Usnesení vlády č. 209 ze dne 13.03.2020)
 • Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

Pokyny MZČR pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby


V gesci Ministerstva vnitra:

 • Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou hranice překračovat také v dalších místech uvedených níže, a to v době od 5:00 do 23:00 s povolením viz příloha na webu MVČR. Výše uvedená povinnost se nevztahuje na vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se například o integrovaný záchranný systém, osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, nákladní dopravu atd.
 • Intenzita a zacílení kontrol byly vybrány tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu bylo co nejmenší. Ministerstvo vnitra žádá cestující veřejnost o pochopení a vstřícnost při případné kontrole.

Od 14.03. 0:00 (pá-so): Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku. Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě. Vláda také zakázala využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha.

 • Od soboty 14. března tedy mohou lidé cestovat za hranice POUZE osobními automobily (viz tabulka zde dole). Přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje.
 • Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob.
 • U drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě.
 • Umožňuje se návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do ČR. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.
 • Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.
 • Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

 1. Rakousko – silniční: Dolní Dvořiště – Wullowitz, České Velenice – Gmünd, Hatě – Kleinhaugsdorf, Mikulov – Drasenhofen,
 2. Německo – silniční: Strážný – Phillippsreut, Pomezí nad Ohří – Schirnding, Rozvadov-dálnice – Waidhaus, Folmava – Furth im Wald/Schafberg, Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein, Krásný Les – Breitenau, H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain
 3. Letiště – Praha/Ruzyně, Kbely

2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic

Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00 s povolením viz příloha na webu MVČR.

 1. Rakousko – silniční: Vratěnín – Oberurnau, Valtice – Schrattenberg, Nová Bystřice – Grametten, Hevlín – Laa an der Thaya
 2. Německo – silniční: Všeruby – Eschlam, Jiříkov – Neugersdorf, Vojtanov –Schönberg, Cínovec – Altenberg

Informace k cestování

 
od 16.03.2020 0:00

PŘÍJEZD do ČR z bezpečné země z rizikové země
občan ČR ANO, karanténa v případě příznaků nemoci ANO, povinná karanténa
cizinec s povoleným pobytem ANO, karanténa v případě příznaků nemoci ANO, povinná karanténa
cizinec turista NE NE

VÝJEZD z ČR do bezpečné země do rizikové země
občan ČR NE NE
cizinec s povoleným pobytem NE NE
cizinec turista ANO, bez možnosti návratu během nouzového stavu ANO, bez možnosti návratu během nouzového stavu
» Výjimky z omezení cestování
» Seznam rizikových zemí
 

… další podrobnosti k “cestování” najdete např. na stránkách Ministerstva zahraničních věcí , nebo Ministerstva dopravy