02.01.2015

Tříkrálová sbírka  se v Němčičkách uskuteční v neděli  4.1.2015 v dopoledních hodinách. Tříkrálová sbírka každoročně významně přispívá k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních  služeb v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad. Velice si Vážíme nezištné pomoci koledníků a štědrosti dárců vaší obce.

Oblastní charita Rajhrad