19.02.2014

Informace o zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020 - informace.

Každý může zasílat vyjádření ke koncepci a jejímu vyhodnocení do 5 dnů od konání veřejného projednání (datum veřejného projednání, kterého se může každý zúčastnit, zveřejní KÚ Jihomoravského kraje na své úřední desce a toto datum bude také zveřejněno v Informačním systému SEA). Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K

 

S pozdravem

Ing. Veronika Šímová
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

tel: 267 122 018
fax: 267 126 018

email: Veronika.Simova@mzp.cz