22.12.2014

Stanovení  přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cena vodného od 1.1.2015 bude 21 Kč/m3 + 3,15 ( 15% DPH )= 24,15 Kč/m3