Organizace dne MŠ

Logo MŠ

 

REŽIM DNE:

Příchod dětí do MŠ: (6:30 - 8.30)

Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí. Dětem jsou nabízeny výtvarné a pracovní činnosti.

Ranní kruh

V ranním kruhu vedeme děti k vzájemnému naslouchání, seznámíme je s tématem dne. Každé dítě má možnost se vyjádřit, co se mu událo, co jej trápí, s čím se chce pochlubit. Při vzájemném sdílení dodržujeme pravidlo: Když jeden mluví, ostatní naslouchají. Dětem jsou nabízeny řízené činnosti. Ranní kruh se nekoná každodenně.

 Didakticky zacílené činnosti

Skupinové a individuální činnosti
  • Smyslové hry
  • Hudebně-pohybové hrátky
  • Námětové hry dle tematického zaměření
  • Pohybová cvičení

 Hygiena, svačina: (8:45 – 9:15)

9:15 - 9:45 didakticky zacílené aktivity

 Pobyt venku: (9:45 – 11:45)

Objevujeme přírodu v lese, na louce, okolí školy i obce při vycházkách. V rámci vycházek do přírody probíhá i tělovýchovná chvilka – pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte.

 Hygiena, oběd: (11:45 – 12:15)

Děti vedeme k sebeobsluze a samostatnosti, ke správnému stolování.

 Odchod dětí po obědě: (12:15– 12:45)

 Odpolední odpočinek

Děti odpočívají při čtení a následně při reprodukované pohádce a relaxační hudbě. Děti do spánku nenutíme, respektujeme biologické potřeby dítěte, ale u všech dětí dodržujeme půlhodinový klidový režim. 

Odpolední svačina (14:45 – 15:15)

 Odpolední hry a činnosti

Děti si vybírají činnosti a hry dle svého zájmu až do rozchodu domů. Dokončují činnosti z dopoledne.

 Odchod dětí z MŠ (15:00 – 16:00)