Organizace dne MŠ

Příchod dětí do MŠ od 6:30 hod. do 8:30 hod.
Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí.
Dětem jsou nabízeny výtvarné a pracovní činnosti.

Ranní kruh
V ranním kruhu vedeme děti k vzájemnému naslouchání, seznámíme je s tématem dne. Každé dítě má možnost se vyjádřit, co se mu událo, co jej trápí, s čím se chce pochlubit. Při vzájemném sdílení dodržujeme pravidlo: Když jeden mluví, ostatní naslouchají. Dětem jsou nabízeny řízené činnosti. Ranní kruh se nekoná každodenně.

 

Didakticky zacílené činnosti:

  • skupinové a individuální činnosti,

  • smyslové hry,

  • hudebně-pohybové hrátky,

  • námětové hry dle tematického zaměření,

  • pohybová cvičení.

Hygiena, svačina od 8:45 hod. do 9:15 hod.

Pobyt venku od 9:45 hod. do 11:45 hod.
Objevujeme přírodu v lese, na louce, okolí školy i obce při vycházkách. V rámci vycházek do přírody probíhá i tělovýchovná chvilka – pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte.

 

Hygiena, oběd od 11:45 hod. do 12:15 hod.
Děti vedeme k sebeobsluze a samostatnosti, ke správnému stolování.

 

Odchod dětí po obědě od 12:15 hod. do 12:45 hod.

 

Odpolední odpočinek

Děti odpočívají při čtení a následně při reprodukované pohádce a relaxační hudbě. Děti do spánku nenutíme, respektujeme biologické potřeby dítěte, ale u všech dětí dodržujeme půlhodinový klidový režim. Děti, které nespí, využívají klidové hry a činnosti, popř. se paní učitelka věnuje dětem individuálně.

 

Odpolední svačina od 14:45 hod. do 15:15 hod.

 

Odpolední hry a činnosti

Děti si vybírají činnosti a hry dle svého zájmu až do rozchodu domů.
D
okončují činnosti z dopoledne.

 

Odchod dětí z MŠ od 15:00 hod. do 16:00 hod.