10.09.2014

TVOŘIVÁ DÍLNA  - klubovna OÚ Němčičky

Středisko volného času Ivančice, nabízí dětem ve věku od  6 do cca 11 let věku výtvarný kroužek,
který probíhat v  klubovně  OÚ Němčičky. Předmětem kroužku je jednoduché  tvoření z přírodních materiálů,
výroba jednoduchých dekorací, spousta výtvarných technik, tématické tvoření: Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.

1. informativní schůzka pro zájemce bude v pondělí 15.9.2014 v 16:00 hodin v klubovně OÚ Němčičky.

Cena: 400 Kč + materiál        
Kroužek bude 1 x týdně
Vede: Sabina Fuchsová