Aktualita

Výstražné informace ČHMÚ

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV  - VÝSTRAŽNÉ INFORMACE

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html