Aktualita

Sdělení ke koronaviru v naší obci

V naší obci je aktuálně k 23.11. 2020 pozitivní 1 osoba na COVID 19.

Mapa - počty nakažených nemocí covid 19 v jednotlivých obcích ČR


  • Pracovník s  pozitivním testem na nový koronavirus je v péči svého praktického (závodního) lékaře, který mu na jeho žádost vystaví Eneschopenku. Pracovník ji poté uplatní u svého zaměstnavatele. Pro zaměstanavatele se  žádný další doklad nevystavuje a žádná opatření se směrem k zaměstnavateli nevyplatňují - ani lékař, ani KHS. 

  • KHS po obdržení výsledku testu na přítomnost nového koronavi z laboratoří volá pacientovi, bohužel někdy s několika denním zpožděním, protože z důvodu vysokého počtu pozitivních případů, navíc neustále narůstajících, není v kapacitních možnostech KHs tyto počty zvládat ani do 48 hodin. Toto se nyní změní organizačním zásahem do předepsaného procesu navolávání pacientů. Od nynějška bude KHS už vyřizovat jen případy za posledních 48 hodin a starší případy budou řešeny automaticky zasílanou SMS správou, v níž budou informace a pokyny pro pacienta uvedeny. Tyto starší případy se už nebudou nadále trasovat.

  • Registrovaným kontaktním osobám ukládala KHS karanténu na dobu 10, resp. 14 dnů v souladu s Mimořádným opatřením MZ č. j. 40555/2020-1/MIN/KAN ze dne 24. září 2020. Již od minulého týdne však těmto kontaktním osobám KHS karanténu neukládá, celou agendy vyřizování tzv. 3. hovorů v aplikaci Daktela včeně ukládání karantém převzalo od KHS celostátní Call Centrum Daktely, aby se snížila zátěž KHS, a vytvořil se takl větší prostor pro tzvgb. 1. hovory s pozitivními pacienty. Na rychlost vyřizování těchto 3. hovorů kontaktům nemá KHS vliv. Neschopenku osobám, kterým byla vystavena karanténa, vystavuje jejich praktický lékař, který to udělá na základě sdělení KHS (dříve) nebo nyní již Call centra Daktely a dalších externích pracovníků (armáda, policie, dobrovolníci) a v nejbližích dnech přímým nahlédnutím lékaře do databáze kontaktů.

  • Pokud jde o vytrasovaný kontakt pozitivní osoby, je ochrana jeho okolí zajištěna uložením kontaktu do karantény. Ostatní osoby (kontakty kontaktů) již nejsou vyhodnocovány jako kontaktní, a tyto se řídími běžným denním pravidly osobní hygioeny a opatřeními předepsanými podle typu prostoru Mimořádnými opatřením MZ - roušky, odstupy, dezinfekce dotykových ploch, atd.