23.10.24.10.25.10.
10/23 °C4/12 °C6/14 °C

Loc: 49°3'1.359"N
16°30'2.145"E

Dnes má svátek Teodor, zítra Nina

Stravovací řád MŠ

Logo MŠ

Jídelníček on-line
Jídelníček

1. Všechny děti se v mateřské škole stravují.

2. Školní stravování zajišťuje Školní jídelna při ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35 na základě písemné smlouvy.

3. Dítě ke stravování přihlašují rodiče podáním přihlášky, která platí jeden školní rok.

4. Stravné je hrazeno inkasním příkazem. Pokud z jakýchkoli důvodů není možné zajistit tento způsob hrazení stravy, rodiče se obrátí  na vedoucí školní jídelny paní Ivetu Sedlákovou, tel.: 519 424 262.

5. Přihlašování a odhlašování dítěte ze stravování provádí rodiče na internetové adrese www. strava.cz nebo telefonicky na tel. čísle 519 424 262 do 14:00 hodin.

6. Při nepřítomnosti dítěte rodiče  jídlo odhlašují  i přihlašují den předen do 14:00 hodin.

7.  Pokud není dítě z důvodu nemoci odhlášené den předem, mohou si rodiče stravu ve školce vyzvednout. Toto ustanovení platí pouze jen první den jeho nepřítomnosti. V dalších dnech musí být dítě odhlášené. Při nástupu po nemoci opět nahlášení stravy den předem do 14.00 hodin.

8. V první den nepřítomnosti dítěte si rodiče na stravu přinesou vlastní nosiče.

9. Jídlo se ze školky neodnáší, jen v případě celodenní nepřítomnosti.

10. Současná sazba za stravné činí:

věk dítěte do 6 let
věk dítěte do 8 let
ranní svačina 8,- Kč
ranní svačina 8,- Kč
oběd 20,- Kč oběd 20,- Kč
odpol. svačina 8,-Kč odpol. svačina 8,-Kč
celkem 36,- Kč celkem 36,- Kč