Stravovací řád MŠ

Logo MŠ

Jídelníček on-line

MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČIČKY, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace,664 66, Němčičky 59

Stravovací řád

 1. Všechny děti se v mateřské škole stravují.
 1. Školní stravování zajišťuje Školní jídelna při ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35 na základě písemné smlouvy.
 1. Dítě ke stravování přihlašují rodiče podáním přihlášky, která platí jeden školní rok. Stravné je hrazeno inkasním příkazem. Pokud z jakýchkoli důvodů není možné zajistit tento způsob hrazení stravy, rodiče se obrátí na vedoucí školní jídelny paní Ivetu Sedlákovou, tel. 519 424 262.
 1. Rodiče si zařídí souhlas k inkasu a to k účtu 904901514/0600, vždy pod svým uživatelem a heslem, které dostanou přidělené od Školní jídelny v Pohořelicích.
 1. Odhlašování dítěte ze stravování provádí rodiče na internetové adrese strava.cz
 1. Při nepřítomnosti dítěte rodiče jídlo odhlašují den předem do 14,00 hodin.
 1. Pokud není dítě z důvodu nemoci odhlášené den předem, mohou si rodiče stravu ve školce vyzvednout. Toto ustanovení platí jen v první den nepřítomnosti. V dalších dnech nepřítomnosti musí být dítě odhlášené.
 1. V první den nepřítomnosti dítěte si rodiče na stravu přinesou vlastní nádoby.
 1. Jídlo se ze školky neodnáší, jen v případě celodenní nepřítomnosti.
 1. Pokud má dítě dietu a nemůže odebírat stravu ze školní jídelny, musí přinést písemné vyjádření lékaře.
 1. Ceny stravného:

ranní svačina                     8,- Kč

oběd  dítěte 0 - 6 let          20,- Kč

oběd  dítěte 7 - 10 let        20,- Kč

odpolední svačina              8,-Kč

 1. Přeplatky a nedoplatky za stravné se řeší s vedoucí Školní jídelny v Pohořelicích s paní Ivetou Sedlákovou.

 

 

Platnost od 1. 9. 2018               Zpracovala: Bc. Vendula Tintěrová, DiS. Ředitelka školy