Stravovací řád MŠ


Jídelníček on-line

 1. Všechny děti se v mateřské škole stravují.
 2. Školní stravování zajišťuje Školní jídelna při ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35 na základě písemné smlouvy.
 3. Dítě ke stravování přihlašují rodiče podáním přihlášky, která platí jeden školní rok.
 4. Stravné je hrazeno inkasním příkazem. Pokud z jakýchkoli důvodů není možné zajistit tento způsob hrazení stravy, rodiče se obrátí na vedoucí školní jídelny paní Ivetu Sedlákovou,
  tel.: 519 424 262.
 5. Rodiče si zařídí souhlas k inkasu a to k účtu 904901514/0600, vždy pod svým uživatelem a heslem, které dostanou přidělené od Školní jídelny v Pohořelicích.
 6. Odhlašování dítěte ze stravování provádí rodiče na internetové adrese www.strava.cz.
 7. Při nepřítomnosti dítěte rodiče jídlo odhlašují den předem do 14,00 hodin.
 8. Pokud není dítě z důvodu nemoci odhlášené den předem, mohou si rodiče stravu ve školce vyzvednout. Toto ustanovení platí jen v první den nepřítomnosti. V dalších dnech nepřítomnosti musí být dítě odhlášené.
 9. V první den nepřítomnosti dítěte si rodiče na stravu přinesou vlastní nádoby.
 10. Jídlo se ze školky neodnáší, jen v případě celodenní nepřítomnosti.
 11. Pokud má dítě dietu a nemůže odebírat stravu ze školní jídelny, musí přinést písemné vyjádření lékaře.
Ceny stravného:
Ranní svačina                     8,- Kč
Oběd  dítěte 0 - 6 let          20,- Kč
Oběd  dítěte 7 - 10 let        20,- Kč
Odpolední svačina              8,-Kč

Přeplatky a nedoplatky za stravné se řeší s vedoucí Školní jídelny v Pohořelicích s paní Ivetou Sedlákovou.