05.06.2013

POVODNĚ 2013
Humanitární pomoc krajům postiženým povodněmi

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje a Český červený kříž – oblastní spolek Brno-město organizují v Jihomoravském kraji humanitární pomoc krajům, které byly postiženy povodněmi.
1. Nabídky materiální pomoci:
Příjem: sklad ČČK na ul. Křenová 66, Brno; pondělí - sobota od 8.00 hod. do 18.00
hod.; tel. 549 241 992 nebo 603 492 428, e-mail: cck@cck-brno.cz
Přehled aktuálních požadavků bude průběžně zveřejňován na webových stránkách portálu krizového řízení v Jihomoravském kraji – KRIZPORT (www.krizport.cz).
2. Nabídky sil a prostředků jednotek dobrovolných hasičů obcí v JMK:
Kontakt: Krajské operační a informační středisko HZS JMK, výhradně na e-mail:opis@firebrno.cz
3. Nabídky finanční pomoci:
Číslo účtu: 222885/5500, variabilní symbol 111
DMS: ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč)

Pomoc bude postiženým oblastem nabídnuta prostřednictvím Asociace krajů ČR