11.06.2014

Vodovod - svazek obcí P, T, N, K jako provozovatel vodovodního řadu  upozorňuje všechny své uživatele na okamžitý zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut. K tomuto opatření je nucen přistoupit v důsledku nízkého stavu vody ve vodovodním řadu, způsobené  vysokým odběrem vody v posledních dnech.

Děkujeme za pochopení