13.04.2012

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
č.2/2012 ze dne 12.4.2012
o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Doba zvýšeného nebezpečí  vzniku požáru vyhlášenou rozhodnutím hejtmana č. 1/2012 je odvolávána pro celé území Jihomoravského kraje.