Aktualita

Obnovení sběru papíru pro MŠ Němčičky

Vážení občané,
oznamujeme, že MŠ Němčičky opět soutěží ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“.
Jde o ekologickou soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

Výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Sběr papíru bude pode pokračovat tak, jak jste byli v minulosti zvyklí:

- budete informováni, kdy bude umístěn ke školce kontejner na sběr papíru (cca 4x /rok),
- nově můžete papír, a to pevně svázaný, odevzdat ve dvoře za KD vždy v sobotu od 9:00 – 14:00  hodin na určené místo.

Děkujeme, že třídíte s námi.