30.06.2015

1/ Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením
2/ Obec Hlína - pozvánka na divadelní představení Tři bratři
3/ Splatnost poplatku za odvoz odpadu a poplatek ze psů