19.07.2017

1/ Upozorňujeme občany, že je přísný zákaz vypouštět septiky a odpadní vody z domácností do povrchové kanalizace na dešťovou vodu. Dochází tak k zanášení potrubí a zhoršení kvality životního prostředí v obci.      

Děkujeme za pochopení.

2/ Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požáru