12.12.2013

Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

Pravlov 30, 664 64  Dolní Kounice, IČO: 70825564 

Cena vodného od 1.1.2014

vodné  21,- Kč/m3 + 3,15 (15% DPH) = 24,15 Kč/m3

Ceny vodného jsou stanoveny v souladu s cenovými předpisy (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 274/2001 SB., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, platný výměr MF ČR, Zákon).